آشنایی با ویکی ها/بخش هفتم/ویکی چیست؟

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

ویکی معمولا به انواعی از وب‌گاه‌ها گفته می‌شود که به تمام بازدیدکنندگانش، بعضی اوقات حتی بدون نیاز به ثبت نام در وب‌گاه، اجازهٔ ویرایش، افزودن، یا حذف مطالب را می‌دهند. همچنین به برنامه‌های کامپیوتری که برپایه چنین وب‌گاه‌هایی را ممکن می‌سازند، ویکی گفته می‌شود.

اصطلاح‌های ویکی و ویکی‌ویکی برای شناسایی نوع ویژه‌ای از فرامتن‌ها و یا نرم‌افزارهای مشارکت‌گرای تولیدکنندهٔ آن‌ها به کار برده می‌شود.

ویژگی‌هاویرایش

ویکی‌ها اقدام به نشر الکترونیک محتوا می‌کنند.

ویرایش کردن صفحه‌های ویکیویرایش

ویکی‌ها با واسط کاربریِ نسبتاً ساده‌ای امکان تولید فرامتن و استفاده از زبان‌های نشانه‌گذاری را فراهم می‌آورند و اغلب برای ایجاد پایگاه‌های وبِ گروهی و ارتقای پایگاه‌های اجتماعی و تحقق مدیریت دانش به کار برده می‌شوند. برای مثال، ویکی‌کتاب یک نمونهٔ شناخته‌شده از ویکی‌ها است.

ناوبریویرایش

در لابلای متن بیشتر صفحه‌ها پیوندهای ابرمتن به سایر صفحات وجود دارد. این شکل ناوبری غیر خطی بیشتر بومی ویکی است تا الگوهای ناوبری رسمی‌شده.

برخی از ویکی‌ها در صفحات‌شان پیوند ورودی دارند که نشان می‌دهد چه صفحه‌هایی به صفحه مورد نظر پیوند داده‌اند. همچنین به طور معمول می‌تون پیوندهایی به صفحاتی که هنوز وجود ندارند ایجاد کرد به عنوان راهی که دیگران را دعوت کنیم آنچه را درباره یک موضوع جدید در ویکی می‌دانند تبادل کنند.

پیوند دادن و ایجاد صفحه جدیدویرایش

برای ایجاد پیوندها قاعده مشخصی رعایت می‌شود که «الگوی پیوند» نامیده می‌شود. در اصل بیشتر ویکی‌ها برای نام‌گذاری صفحات و ایجاد پیوندها از نگارش شتری پیروی می‌کردند. به این صورت که واژه‌ها را با حرف اول بزرگ می‌نوشتند و بین واژه‌ها فاصله نمی‌دادند.

جستجو کردنویرایش

در اکثر ویکی‌ها فقط امکان جستجو بر اساس عنوان مقاله وجود دارد اما هستند ویکی‌هایی که امکان جستجوی تمام متن نیز دارند. این موضوع به این بر می‌گردد که موتور ویکی از یک پایگاه داده استفاده می‌کند یا نه.