آموزش بزرگ کردن جوجه گنجشک

گنجشک خانگی
جنس نر
جنس ماده
دربارهٔ این پرونده صدای گنجشک خانگی 
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: گنجشکان
سرده: گنجشک‌های راستین
گونه: P. domesticus
نام علمی
Passer domesticus
لینه، ۱۷۵۸
بومی= سبز تیره، غیربومی= سبز روشن

فهرست مطالب ویرایش

منابع ویرایش

مطالعه‌ی بیشتر ویرایش