آموزش دوچرخه‌سواری اصولی/اختراع دوچرخه

صفحه ۱ ►◄ اختراع دوچرخه ►◄ صفحه ۳

اولین دوچرخه شناخته شده رسمی در تاریخ سله ریفر نام دارد که از دو طوقه چوبی تشکیل شده و با استفاده از پاها در حالتی شبیه به راه رفتن این وسیله را به طرف جلو و عقب هدایت می کرده اند . رسما در سال ۱۶۹۰ (سیوارک) فرانسوی لقب اسب چوبی را به این وسیله بدون چرخ داد و تا سال ۱۷۹۰ وسیله چوبی مذکور را به اشکال مختلفی همچون مار، اسب، الخ می‌ساختند که وسیله ای بود مورد توجه کودکان و به عنوان ابزاری برای بازی مورد استفاده آنان قرار می گرفت. اسبهای چوبی در فرانسه تکامل بیشتری یافتند، به نحوی که با پا به زمین زدن و حالت مشابه راه رفتن سرعت حرکتی این وسیله در سطوح افقی و سراشیبی تا ۵ کیلومتر در ساعت ثبت سله ریفر شده است. این تکه چوب افقی در اشکال مختلف در آن زمان مورد توجه اهالی پاریس واقع نگردید و استقبال شایسته ای از این وسیله برای سنین بزرگسال در فرانسه ذکر نشده است[۱].

  1. وبلاگ رسمی آموزش دوچرخه سواری محسن رضایی