آموزش زبان آلمانی/ضمایر

ضمیر چیست؟ واژه ای جایگزین اسم، برای جلوگیری از تکرار آن. مثال: بابک برای خرید کتاب بیرون رفت. بابک از خیابان رد شد. بابک وارد کتابفرویش شد. با جایگزیین ضمایر در جمله داریم: بابک برای خرید کتاب بیرون رفت. او از خیابان رد شد. او وارد کتابفرویش شد.

انواع ضمایر شخصی

1.       ضمایر شخصی فاعلی: ضمیری است که جایگزین فاعل جمله می‌شود.

2.       ضمایر شخصی مفعولی: ضمیری است که جایگزین مفعول جمله می‌شود.

ضمیر های شخصی در زبان آلمانی گذشته از حالت سوم شخص مفرد، همگی دارای معادل های هماهنگ در زبان فارسی است. برای آشنایی اولیه با این ضمایر به جدول زیر مراجعه می کنیم. بعد از بررسی دقیق جدول در رابطه با هر ضمیر بیشتر توضیح می دهیم.

جدول ضمایر شخصی در زبان آلمانی
ضمایر شخصی مفرد
فارسی آلمانی
اول شخص من Ich
دوم شخص تو (دوستانه)

تو (محترمانه)

 du

Sie**

سوم شخص او  es (خنثی)*

sie(مونث)*

er (مذکر)*

در یک نگاه ساده و اولیه دو نکته جلب توجه می کند.

1- نکته اول اینکه در زبان آلمانی بر خلاف فارسی (مشابه انگلیسی) برای حالت سوم شخص مفرد سه ضمیر متفاوت برای جنسیت های مختلف داریم. این نکته ایست که باید حتما توجه زیادی به آن داشته باشید.

2- نکته دوم اما در ضمیرهای دوم شخص مفرد است. در این ضمیر به جز حالت معمولی یا دوستانه یک حالت محترمانه نیز برای اشاره وجود دارد. البته ما نیز در دوم شخص مفرد معمولا از ضمیر “شما” برای حالت محترمانه استفاده می کنیم، که به شما کمک می کند درک بهتری از معنای آن داشته باشید. تنها تفاوت دو ضمیر در حرف اول آنهاست. ضمیر دوم شخص محترمانه با حرف اول بزرگ و ضمیر سوم شخص مونث با حرف اول کوچک نوشته می شود. (این دو ضمیر در صورتی که اول جمله باشند کاملا مشابه می شوند. در این صورت آنها را از روی نحوه صرف فعل تشخیص می دهیم که بعدا به آن می پردازیم.)

توجه کوچک: جدا از این جدول ضمایر دیگری (ضمایر ملکی و ضمایر مفعولی) نیز در زبان آلمانی وجود دارد که البته نیازی نیست حالا نگران آنها باشید.

برای درس دوم موضوع مهم دیگری وجود ندارد از این رو شما را به یادگیری چند جمله کاربردی در زبان آلمانی دعوت می کنم. (در یادگیری این جملات خود را درگیر گرامر یا واژه های درون آن نکنید و کل جمله را با معنی یاد بگیرید.)

معادل فارسی اصطلاح آلمانی معادل فارسی اصطلاح آلمانی
روز بخیر، سلام  Guten Tag صبح بخیر Guten Morgen
شب بخیر  Gute Nacht عصر بخیر Guten Abend
خدانگه دار، به امید دیدار    Auf Wiedersehen سلام، درود Hallo

نکته فرهنگی/زبانی: عبارت Gute Nacht عموما پیش از خواب مورد استفاده است و برای سلام دادن در شب از Guten Abend استفاده کنید. Guten Tag برای هر ساعتی از روز قابل استفاده است.

ضمیر شخصی مفعولی چیست؟ویرایش

ضمیر شخصی فاعلی را در جمله برای جلوگیری از تکرار اسم استفاده می کردیم. کاربرد ضمایر شخصی مفعولی نیز کاملا مشابه ضمایر فاعلی است با این تفاوت که به جای مفعول جمله استفاده می شوند. در زبان فارسی ما تنها یک شکل از ضمایر شخصی را داریم و برای همه حالت ها از آن استفاده می کنیم.

ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیمویرایش

همانطور که می دانید زبان آلمانی دو حالت مفعولی متفاوت دارد. حالت مفعولی مستقیم و حالت غیر مستقیم. در جدول های زیر با ضمایر مفعولی مستقیم (Akkusativ) و غیر مستقیم (Dativ) آشنا خواهید شد.

ضمایر شخصی مفرد جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
فاعلی (Nominativ) ich du er sie es wir ihr sie
مفعولی غیر مستقیم (Dativ) mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen
مفعولی مستقیم (Akkusativ) mich dich ihn sie es uns euch sie