مقدمه الفبا تاریخ، ایام هفته و ساعت
آموزش زبان انگلیسی


همانطور که گفته شد الفبای انگلیسی دارای ۲۶ حرف ۲۱ حرف بی صدا (Consonant) و ۵ حرف صدادار (Vowel) هستند. الفبای انگلیسی دو شکل نوشتاری دارد: حروف بزرگ (Capital letters) و حروف کوچک (Small letters). حروف کوچک و بزرگ هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند.

نکته: در جدول زیر سعی شده تا حدامکان از واژه‌های آسان استفاده شود.

معنی مثال تلفظ حرف کوچک حرف بزرگ
آدرس Address اِی a A
بسکتبال Basketball بی b B
کیک Cake سی c C
دلفین Dolphin دی d D
انرژی Energy ای e E
فوتبال Football اِف f F
ژنرال General جی g G
هندبال Handball اِیچ h H
ایده Idea آی i I
ژاکت Jacket جِی j J
کانگورو Kangaroo کِی k K
لامپ Lamp اِل l L
موش Mouse اِم m M
نام Name اِن n N
ارگ Organ اُ o O
پارک Park پی p P
ملکه Queen کیو q Q
رادیو Radio آر r R
سینما Cinema اِس s S
تاکسی Taxi تی t T
یونیفرم Uniform یو u U
والیبال Volleyball وی v V
واکس Wax دابِلیو w W
کریسمس Xmas اِکس x X
بله Yes وای y Y
باغ‌وحش Zoo زِد z Z

نکته: انگلیسی لهجه بریتانیایی با آمریکایی کمی تفاوت دارد. برای مثال در انگلیسی آمریکایی حرف Z، زی تلفظ می شود. در بسیاری از فرهنگ لغت ها و سایر کتاب های مرجع، مدخل ها به ترتیب حروف الفبا نوشته شده اند. بنابراین با دانستن ترتیب حروف الفبا می توانید به راحتی واژه مورد نظرتان را پیدا کنید.

حروف صدادار به طور مستقل تلفظ می‌شوند و در واقع می‌توان نحوه‌های عبور دادن هوا از حنجره دانست. حروف صدادار به کمک حنجره ادا می‌شوند و نفس در موقع بیان حروف صدادار موجب لرزش تارهای صوتی می‌شود و به طور آزاد از دهان بیرون میاید. باید توجه داشته باشید هماهنطور که در زبان فارسی هیچ واژه‌ای بدون اِعراب وجود ندارد، در زبان انگلیسی هم هیچ واژه‌ای بدون حروف صدا دار (A,E,I,O,U) دیده نمی‌شود و اصولاً حروف بی صدا بدون کمک حروف صدا دار خوانده نمی‌شوند. به عنوان مثال حروف ct بدون حرف صدا دار خوانده نمی‌شود؛ ولی وقتی حرف a بین t و c قرار گیرد واژه cat (گربه) را تشکیل می‌دهد.

حروف بی صدا نحوه‌های متوقف کردن صدا یا شکل دادن به صداها هستند که معمولاً در داخل دهان توسط زبان، دندان، لب و … انجام می‌شوند. حروف بی صدا به تنهایی صدا ندارند و معمولاً در کنار یک حرف صدادار، صدا تولید می‌کنند.

حروف نیمه صدادار (Semivowel) یا گلاید (Glide): شامل دو حرف W و  Y می‌باشند. اگر در اول جمله قرار بگیرند، بی صدا خواهند بود و اگر در آخر واژه قرار بگیرند صدادار حساب می‌شوند.