آموزش زبان انگلیسی/جمله‌های کاربردی

تاریخ، ایام هفته و ساعت جمله‌های کاربردی اسم‌ها
آموزش زبان انگلیسی


فهرستی از جمله‌هایی که به‌طور گسترده در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند را می‌توانید مشاهده کنید.

معاشرت

جمله تلفظ معنی پارسی
Hello هِلو سلام / درود
How are you doing? هَو آر یو دووئینگ چطوری؟ / چه می‌کنی؟
Thank you ثَنک یو متشکرم
I'm fine آیم فاین خوبم
What's your name? واتس یور نِیم نام تو چیست؟
What are you doing وات آر یو دوئینگ؟ چی‌کار داری می‌کنی؟
Don't Worry دونت وُری نگران نباش