آیا ما قادریم در ذهن خود تغییر ایجاد کنیم؟ (بخش سوم)

مفسر فرهنگی و مولف کانادایی مارشال مک لوهان بیشتر به خاطر عقیده‌اش در رابطه با تأثیر رسانه‌های پویای تصویری در ایجاد تغییرات شناختی در نسل بشر معروفیت دارد. نوشته‌های مک لوهان با دشواری نهفته در استخراج ادعای قطعی در مورد فرم دقیق تغییرات ادعایی قرارگرفته است. سبک مک لوهان مستتر، امپرسیونیستی و به صورت امثال و حکم (موجز) است.

این امر لزوماً یک خطا نیست، اما تلاش‌های مک لوهان جهت نیل به هدف و راهکار عملی را نامناسب می‌سازد. هر چند به نظر می‌رسد که عقیده مک لوهان وجود عاملی قوی در ایجاد تغییرات شناختی را تایید می‌کند. در این زمینه تلاش‌های مفید دیگری به منظور روشن ساختن ماهیت تغییرات توسط مفسران دیگر انجام پذیرفته است. موارد زیبایی شناسی نظیر دسترسی به فرهنگ نیز توسط تکنولوژی‌های جدید رسانه‌ای تغییر شکل یافته است. تغییر از تئاتر به فیلم و تلویزیون، و از کنسرت به ضبط کردن نوار و لوح‌های فشرده، به مراتب بیش از مساعدت‌های تکنولوژی و توسعه مخاطبان است. در عوض، عملکرد، یک رویداد منحصر به فرد، یک محصول است که‌می تواند بی وقفه تکثیر شود ... نه تنها اقتصاد، صنعت فرهنگ اساساً توسط فن‌آوری‌های جدید تحت تأثیر است. نه تنها به عنوان یک نتیجه، پاسخ‌های زیبایی شناسانه اختصاصی تغییر شکل یافته در راه‌هایی که به نظر می‌رسد تضعیف اعتقاد کانت قضاوت زیبایی، قادر به میانجی گری بین جهان عینی از علم و جهان ذهنی از اخلاق خواهد بود.

اما خود ایده سواد آموزی نیز تغییر یافته است حساسیت‌های بصری و مهارت‌های شفاهی، به وضوح، و محتملا بیشتر از شایستگی ادبی ارزش (جایزه) خواهد داشت زمانی که مخابرات اجازه تعامل لحظه‌ای چهره به چهره را می‌دهد.

۳۰ ثانیه خلاصه صحبت قوی‌تر از پیش نویس تهیه شده از روی ظرافت است؛ مستند تلویزیونی متقاعد کننده تراز مقاله به طور عالی یا ظریف نوشته شده است "(Gibbons و همکاران، ۱۹۹۴. «۱۰۲»).

فقط یک تغییر وجود ندارد بلکه مجموعه‌ای از تغییرات که به شیوه‌ای پیچیده با یکدیگر و با کامپیوترها در ارتباط می‌باشند در برابر شیوه‌های شناختی معمول بشری ایستادگی می‌کنند. روشن است که کمپانی‌های زیادی که از تکنولوژی استفاده نمودند ناگزیر از تغییرات شناختی بوده‌اند. مشکلی که وجود دارد پیدا کردن یک نمونه‌ای هست که با قدرت زیاد به عنوان یک عامل تغییر شناخته‌امی شود بدون اینکه عوامل ثانویه آن‌را تحت تأثیر قرار دهند و البته، عامل تغییرات شناختی ناشی از تکنولوژی که ما می‌خواهیم باید شواهد عملیاتی راجع به آن وجود داشته باشد فقط یک مورد وجود دارد که در فهرست نامزد ما قابلیت باقی ماندن خواهد داشت، متن نوشته شده (۲)، خوشبختانه این مورد باقی مانده از تکنولوژی شناختی فراهم می‌کند یک معیار انتخابی مناسب و خوب که ما توسعه داده‌ایم ...

تغییر ذهن و فن آوری از سواد

ویرایش

اجازه بدهید به ما فرضیه تغییر ذهن با مورد مناسبی از سواد فن آوری دوباره تدوین کنیم؛ من می‌خواهم بر روی استفاده از این برچسب غیر جذاب برای یادآوری اصرار داشته باشم.

من می‌خواهم از این برچسب غیر محبوب استفاده نموده و خاطر نشان سازم که نوآوری‌های عملیاتی مبتنی بر نتایج بدون در نظر گرفتن ساختار فیزیکی و یا پیچیدگی‌های ظاهری محصولات تولید شده بیشتر جنبه تکنولوژیک دارند و فن آوری که پشتیبانی و افزایش عملیات روانی از جمله حافظه و ارتباطات، و سریع‌تر از مهارت‌های فیزیکی می‌باشد، تکنولوژی شناختی است بنابراین اسکریپت نوشته شده یک قالب از فن آوری شناختی است و به نام فن آوری سواد نامیده خواهد شد (یا حداقل به طور اختصاری LT).

برخی از فرضیه‌های مهم همراه شده با نظریه‌ای که علل تغییر ذهن LT به عنوان دو فرضیه اصلی در زیر مجموعه بیرونی است، هر یک با تعدادی از مفاهیم زیر مجموعه همراه شده است. این یک مفروض است برای این هدف از ساخت این فرضیه که نیازهای تغییر ذهن یک انتقال بین، وضعیت‌های ذهنی متفاوت است از لحاظ کیفیت که این وضعیت‌های ذهنی متفاوت دارای ناسازگاری متقابل هستند.

منطق این کار این است که صرفاً کمی تفاوت در عملکرد شناختی می‌تواند در مکانیزم‌های طبیعی یادگیری سازگار با محیط باشد، و سازگاری تفاسیر مانند گنجایش کلاس (به عنوان مثال MS2 شامل MS1) تا حدودی موثر است. برای تغییرات ذهن که قابل استنتاج از شواهد فیزیکی می‌باشد همچنین ضروری است که برخی از تولیدات فرهنگی (به عنوان مثال اختراعات، ایده‌ها، ارتباطات) که به صورت منحصر به فرد (و یا حداقل با برخی از احتمال تبعیض آمیز) با هر یک از وضعیت‌های ذهنی همراه و مربوط شود.

1. LT باعث تغییر کیفی (MS1 ~ MS2>) شناخت در افراد می‌شود.

أ. تغییرات افراد می‌خواهد آگاه از تغییر شناخت باشد.

ب. افراد می‌خواهند در هر یک از MS1 یا MS2 باشند.

ج. افراد MS1 به طور کامل محصولات MS2 را درک نخواهند کرد.

د افراد MS2 به طور کامل محصولات MS1 درک نخواهند کرد.

2. LT باعث تغییر شناخت کیفی در جوامع می‌شود.

آ. انتقال تغییرات به زمان نیاز دارد.

ب. ناسازگاری محصولات فرهنگی با MS1 فراوانی‌اش افزایش خواهد داشت همچنان که انتقال تغییرات رخ می‌دهد.

ج. ناسازگاری محصولات فرهنگی با MS2 فراوانی‌اش کاهش خواهد داشت همچنان که انتقال تغییرات رخ می‌دهد.

د. غنی‌ترین شواهدی که در تغییرات شناختی مدل LT وجود دارد Clanchy (1979) می‌باشد.

Clanchy خودش گاهی اوقات به نظر می‌رسد که یک نسخه از فرضیه تغییرات ذهن و نظر او که سواد در شکل دهی درک انسانی تأثیر دارد. و تغییرات روحی که متعاقب آن به وجود خواهد آمد مورد بررسی قرار گرفته است با این حال شواهدی که Clanchy بررسی می‌کند به نظر نمی‌رسد پشتیبانی همه‌جانبه از ایده تغییر ذهن داشته باشند.

بیایید تا فرضیه را ملاحظه کنیم (۱). این در حال حاضر اثبات شده است که بی سوادان بالغ که مهارت‌های سواد آموزی برایشان دیر شده، به طور غیر معمول گزارش تأثیر چشمگیر بر زندگی روانی خود ارائه نداده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد تأثیر نتیجه به طور کامل از دسترسی به امکانات فرهنگی و فرصت‌های ارتباطی موجود در فرهنگ سواد آموزی مبتنی شده، نه از تغییر شناختی به خودی خود.

سوادآموزی نیز ممکن است پیکره خسته کننده و بی‌روح از مهارت‌ها به نظر می‌رسید اگر کس دیگری این مهارت را نداشت برعکس پیشنهادات شواهد Clanchy که تغییرات شناختی مربوط به LT جزئی و تکه‌تکه زمان‌بر می‌باشد چیزی که به عنوان یک تغییر کیفی بین آغاز و پایان این زمان می‌باشد، که البته به طور اختصاصی تجربه نمی‌شود. اجازه بدهید از این شواهد Clanchy برای نشان دادن این ایده استفاده کنم.

برای شروع، ایده واحد LT یک داستان تاریخی است. خواندن و نوشتن امروزه ارتباط نزدیکی با هم دارند، اما این تا زمانی که تکنولوژی معرفی شد نبود. معمولاً نویسنده قادر به خواندن نبود، و خواننده قادر به نوشتن نبود:

«در طول قرون وسطی نویسنده هنرمند تجسمی باقی مانده بود، و خواننده متخصص در کلمه گفته شده بود. مطالعه قرون وسطی (lectio) بیشتر شنیداری بود تا دیداری. تا اینکه صنعت چاپ اختراع شد، و نوشتن (scriptura) اغلب همچنان تحسین برای خوش‌نویسی به جای دقت متنی بود.» (Clanchy، ۱۹۷۹: ۲۳۰)

با این حال، ممکن است این‌گونه تصور شود که تفاوت بین گفتار و متن درک شده باید حتماً به اندازه کافی برای به دست آوردن یک اطلاع قوی باشد. با این حال نه در همه موارد بلکه اکثر موارد افراد نوعی ترجمه صوتی از متن نوشته شده توسط مهارت‌های خواندن خود ارائه‌امی دهند: "گوش کننده قرون وسطی عادت کرده بود بجای اینکه مانند یک شخص باسواد مدرن یک متن را به صورت بصری مورد بررسی قرار دهد به نطق گوش فرادهد این به دلیل عادت‌های مختلف ذهنی بود. " (Clanchy، ۱۹۷۹:۲۱۴)

حتی لغت خواندن در کتاب روا نشناسی خواندن آکسفورد بر اساس ادعای Clanchy در اصل به معنای خوانده شدن با صدای بلند بود و خواندن متن با صدای آرام به عنوان توسعه فرهنگی و شناختی در سال‌های اخیر نمایان گشت.

فرضیه (۲) محتمل‌تر می‌باشد، اما در مقیاس زمانی طولانی مدت ایده Kuhanian در رابطه با تغییر شناختی به چالش کشیده می شود:

این فرضیه در واقع نوعی الگوی انتقال هم‌زمان از حاشیه‌های غیر عادی به جریان فرهنگی است که در واقع بیشتر از اینکه بین فردی باشد از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کرده است. تغییر شناختی در "گروه فرهنگی به صورت تدریجی رخ داده و وضعیت ذهنی پس از سوادآموزی به آرامش با هم زیستن تبدیل شده است: نوشته‌ها به نظر می‌رسد در ابتدا به عنوان یک زیر مجموعه کمکی به رویه‌های به خاطر سپردن سنتی در نظر گرفته شده و نه جایگزینی برای آن‌ها بوده باشد. یک تکنولوژی جدید در ابتدا با وضعیت موجود معمولاً خود را سازگارمی کند، و خود را در قالب شکل‌های قدیمی مخفی می‌سازد و به سرعت توانائی‌های بالقوه خود را محقق نمی‌سازد. (Clanchy، ۱۹۷۹: ۲۵۶)

یکی از شواهدی که بر این موضوع دلالت می‌کند در واقع فرایند قانونی انتقال سرمایه از شخصی به شخص دیگر می‌باشد. در دوران قبل از LT قرارداد شفاهی نیازمند شواهد اضافی در قالب انتقال یک شی فیزیکی مانند دستگیره در به منظور فراهم آوردن شواهد ضمنی در راستای انجام معامله بود. این امر به عنوان "مبادله کالا به کالا" شناخته شده بود. از نقطه نظر قانونی، در صورت وجود قرارداد نوشته و امضا شده فرایند بالا غیر ضروری بود. در عمل هرچند: از آنجا که نوشتن تنها جزء کمک‌های فرعی برای مردم عوام بود، لذا با ظهور نوشتن روش‌های سنتی غیر متنی بمنظورانجام مبادله از میان برداشته نشد.

تکیه بر ابزارهای نمادین در انتقال ملک همچنان ادامه یافت. نوشتن به صحبت‌های عادی تمرین خواندن با صدای بلند، و از گوش دادن به ساخت و یا "ممیزی" یک بیانیه، به جای متن دقیق آن بر کاغذ پوست تبدیل شده بود.

کارمندان و کاتبان به آهستگی پتانسیل‌های کامل استفاده از مدارک کاغذی را درک می‌کردند ناسازگاری‌شان در امضا و اعتبار به اسناد کاغذی این مطلب را به اثبات می‌رساند (Clanchy، ۱۹۷۹ :، ۲۶۳)

تصویری که از سابقه تاریخی نشان داده شده است کاملاً متفاوت از فرضیه تغییر ذهن می‌باشد. در حالی که فرضیه تغییر ذهن نیازمند تغییرات سریع در وضعیت شناختی می‌باشد اما در حقیقت این تغییرات به صورت مرحله‌ای و به آرامی رخ داده است. با اینکه فرضیه تغییر ذهن بر مبنای ناسازگاری استوار می‌باشد اما حقیقت نوعی همزیستی را نشان می‌دهد. این روش اصرار دارد که جدایی بین تولیدات فرهنگی و وضعیت ذهن به منظور آزمون فرضیه تغییر ذهن باید وجود داشته باشد، اما در حقیقت حالت‌های ذهن به نظر ساختارهای گسسته و غیر قابل تغییر نبوده به طور مداوم در طول زمان تکامل می‌یابد این حقیقت هرگونه مقایسه را به دلیل حجم بالای فاکتورهای تأثیر گذار در تغییر غیر ممکن می‌سازد.

در این زمینه که حجم مورد اخیر به طرز قابل ملاحظه‌ای عظیم‌تر بوده است ... این امر ممکن است اما واقعاً قابل قبول نیست. یاتس (۱۹۶۶) ادعا می‌کند که تفاوت بسیار زیادی در رابطه با چگونگی استفاده از مهارت‌های ذهنی به منظور آموزش در قرون وسطی بر پایه استراتژی‌های حفظ کردن در مقایسه با استراتژی‌های جدید که بر پایه تصاویر ذهنی استوار می‌باشد وجود داشته است. به طور مشابه، Baddeley (1976) درباره ناپدید شدن تکنیک استفاده از "جدول راهنمای تلفظ هجاهای مقطع کلمات" در قرن ۱۸ که بر پایه نمایش تصویری هجاهای لغت و یا اصطلاحاتی که برای آموزش جوانان مهم به نظر می‌رسیدند به بحث می‌پردازد. نوع دیگری از شواهد بر پایه گزارش‌های مستقل روان شناختی از افراد با توانایی‌های حافظه فوق‌العاده‌ای می‌باشد. برای اولین بار این مطالعات در روسیه به وسیله خبرنگاری از روزنامه مسکو انجام شد؛ و مطالعه دیگر توسط آمریکایی‌ها انجام شد ."یکی از این تحقیقات مربوط به Luria (1969) بود و دیگری توسط Hunt and Love (1962) انجام پذیرفت. این دو مرد در جهات مختلف از جمله این واقعیت که مکان زندگی اولیه آن‌ها، فقط سی و پنج کیلومتر از هم فاصله داشتند، مشابه بودند "(Klatzky، ۱۹۷۵)


این اتفاق بسیار قابل توجه است و نکته جالب اینکه هر دو این افراد در یک منطقه یهودی نشین ایزوله شده و در داخل شوروی سابق و در اجتماعی به دنیا آمده بودند که تحصیلات در آن خیلی نادر و بیشتر بر مبنای مهارت‌های به خاطر سپاری بنا نهاده شده بود. وضعیت ذهنی که توسط این شیوه آموزش قرون وسطایی ایجاد شده بود نوعی الگوی کارائی ایجاد نموده بود که کاملاً مجزا از استانداردهای فرهنگی بوده و توجه روان‌شناسان را از دو جنبه متفاوت به خود جلب کرده بود. با این که این تضاد بین وضعیت‌های ذهنی کاملاً غیر قابل انکار است، اما این بدین معنا نمی‌باشد که این اشخاص در درک محصولات فرهنگی دهه ۱۹۶۰ دچار هیچ‌گونه مشکلی بوده‌اند. ضمیمه‌های دیگری هستند که استدلال می‌کنند LT بیش از حد وبطور نا معمول از مدل شناختی رایانه‌ای تأثیر پذیرفته است. در این زمینه شواهد تاریخی در زمینه تکنولوژی کمکی به حل مسئله نمی‌کند. در بیشتر موارد، فن آوری‌های نو همزیستی کاملی با محصولات و مواردی که جایگزین آن‌ها می‌شوند دارند. به عنوان مثال جایگزینی چرخ‌های آبی با موتورهای بخار دوار به عنوان منابع قدرت در اواخر قرن ۱۸ و اوایل 19th، یا جایگزینی موتور پیستون توسط توربوژنها در قرن ۲۰ (ثابت، ۱۹۸۰، قیمت، ۱۹۸۴؛ Laudan، ۱۹۸۴)

میزان جایگزینی به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه با عوامل شناختی مرتبط باشد به عوامل اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد؛ به عنوان مثال :"جنگ‌های که سبب بی‌نیاز شده فرانسه از صابون اسپانیایی، آلمان از نیترات شیلی و نفت روسیه، و ایالات متحده از لاستیک طبیعی گردید در هر مورد سبب تغییر شدید اقتصادی در رابطه با این منابع و استفاده آن‌ها گردیده و در نهایت توسعه‌های تکنولوژیکی را به وجود آورد که جایگزین آنها گردید (Weingart، ۱۹۸۴: ۱۳۴)

نتیجه‌گیری

ویرایش

نتیجه‌گیری از این تحقیقات از این باور یا نگرانی که ممکن است کامپیوترها ذهن ما را تغییر دهند، ممکن است سبب امیدواری و یا ناامیدی گردد. در یک دید کلی کامپیوترها توانایی‌های ذهنی و قابلیت‌های ما را تغییر داده و به همین دلیل ما آن‌ها را استفاده‌امی کنیم. اما دیدهای افراطی‌تری در رابطه با ایده تغییر ذهن وجود دارد که به این تغییرات به صورت نوعی تغییر کیفی، قابل توجه، عمومی، غیر قابل برگشت و دارای عواقب منفی مربوط به قابلیت سازگاری می‌نگرد. قابلیت سازگاری منفی بزودی رد می‌شود چرا که به نظر می‌رسد نقض پیش شرط اساسی یادگیری باشد نظریه‌های تغییر فاجعه بار شناختی قادر نمی‌باشند که به راحتی فرمولی منسجم ارائه دهند. زیرا تناقضات در ارتباط با ایده انتقال ذهنی از حالت اولیه به دومی (بعدی) و ناسازگاری وجود دارد. هنگامی که یک تفسیر منسجم موجود است، هنوز هم یک چالش جدی در رابطه با استنتاج نتایج قابل آزمون از این تفسیر وجود دارد به دلیل عدم وجود شواهد آشکار در رابطه با اثرات شناختی رایانه‌ها، به نظر می‌رسد که طرفداران این دیدگاه نمی‌توانند برای عقاید خود شواهدی مبنی بر رویداد این اثرات ارائه دهند. وقتی که ایده کلی‌تر ایجاد تغییرات بزرگ توسط تکنولوژی‌های شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد مدارک به اثبات می‌رساند که راهکارهای تکنولوژیک متفاوت برای حل مشکل مشابه از لحاظ شناختی سازگار بوده اما ترجیحاً تکنولوژی خاص در دراز مدت می‌تواند تفاوت‌های آشکار بین آن تکنولوژی و تکنولوژی‌های رقیب را بسیار بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه دهد.

منابع

ویرایش

Anderson, P. , 1991. The Printed Image and the Transformation of Popular Culture. Oxford: Clarendon Press.

Baddeley, A. D. , 1976. The Psychology of Memory. New York: Basic Books.

Beeton, Mrs. I. , 1861. The Book of Household Management. London: Cape.

Bryant, P. , 1974. Perception and Understanding in Young Children: An Experimental Approach. London: Methuen.

Clanchy, M. T. , 1979. From Memory to Written Record. London: Edward Arnold.

Cohen, S. , 1972. Folk Devils and Moral Panics. London: MacGibbon and Kee.

Cole, M. , J. Gay, J. A. Glick, and D. W. Sharp, 1974. The Cultural Context of Learning and Thinking. London: Methuen. Constant, E. W. , 1980. Origins of the Turbojet Revolution. Baltimore: Johns Hopkins Press.

Constant, Edward W. , 1984. Communities and hierarchies: Structure in the practice of Science and Technology. In R. Laudan, ed. , The Nature of Technological Knowledge. Are models of Scientific Change Relevant? Dordrecht: D. Reidel, p. 30.

Gibbons, M. , C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, and M. Trow, 1994. The New Production of Knowledge. London: Sage. Hunt, E. , and T. Love, 1972. In A. W. Melton and E. Martin, eds, Coding Processes in Human Memory. Washington D. C. : V. H. Winston and Sons.

Hunter, I. M. L. , 1964. Memory. Harmondsworth: Penguin Books.

Inkeles, A. , and D. J. Levinson, 1968. National Character: the Study of Modal Personality and Sociocultural Systems. In G. Lindzey and E. Aronson, eds, The Handbook of Social Psychology, Volume Four. Reading Mass. : Addison Wesley.

Johnson-Laird, P. N. , 1983. Mental Models. Cambridge: Cambridge University Press.

Johnson-Laird, P. N. , 1993. The Computer and the Mind. An Introduction to Cognitive Science. London: Fontana.

Keller, H. , 1956. The Story of My Life. London: Hodder and Stoughton.

Klatzky, R. , 1975. Human Memory. San Francisco: W. H. Freeman.

Kotovsky, K. , J. R. Hayes, and H. A. Simon, 1985. Why are some problems hard? evidence from the Tower of Hanoi. Cognitive Psychology, 17, pp. 248-94.

Kuhn, T. , 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Laudan, R. , 1984. The Nature of Technological Knowledge: Are models of Scientific Change Relevant? Dordrecht: D. Reidel.

Lindsay, R. O. , 1996. Cognitive Technology and the Pragmatics of Impossible Plans- A study in Cognitive Prosthetics. Paper Presented to the International

Pragrr~tics Association International Pragrr~tics Conference, Mexico City, July 4-9.

Luria, A. R. , 1973. The Man with the Shattered World." the history of a brain wound. London: Cape.

Luria, A. R. , 1969. The Mind of a Mnemonist. London: Cape.

McLuhan, M. and Q. Fiore, 1989. The Medium is the Massage. New York: Simon and Schuster.

Mumford, L. , 1963. Technics and Civilisation. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Paivio, A. , 1972. Imagery and Verbal Processes. London: Holt, Rhinehart, Winston. Price, D. J. De Solla, 1984. Notes towards a Philosophy of Science/Technology Interaction. In R. Laudan, ed. , The Nature of Technological Knowledge: Are models of Scientific Change Relevant? Dordrecht: D. Reidel.

Reed, S. K. , 1987. A structure-mapping model for word problems. Journal of Experimental Psychology: Human Memory and Cognition, 13(1), pp. 125-39.

Robertson, I. , 1996. Keep taking the smarties. The Guardian newspaper, London: Tuesday September 17th.

Ryle, G. , 1949. The Concept of Mind. London: Hutchinson.

Steam, G. E. , 1968. Hot and Cool.A Primer. Harmondsworth: Penguin Books.

Weingart, P. , 1984. The Structure of Technological Change. In Rachel Laudan, ed. , The Nature of Technological Knowledge: Are models of Scientific Change Relevant? Dordrecht: D. Reidel.

Weizenbaum, J. , 1976. Computer Power and Human Reason. San Francisco: W. H. Freeman.

Yates, F. A. , 1966. The Art of Memory. London: Routledge and Kegan-Paul.