اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/اسلایدر

یک اسلایدر برای کم و زیاد کردن