اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/دکمه رادیویی

دکمه رادیویی برای انتخاب کرکره‌ای ساده است. کاربر از میان چند گزینه هر کدام را که می‌تواند هر کدام را که تمایل داشت، مارک‌دار (انتخاب) کند.