استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/تعریف اصطلاحات

مقدمه استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش نقش فناوری اطلاعات در آموزش
تعریف اصطلاحات


فناوری اطلاعات و ارتیاطات چیست؟ و از چه انواعی از آن در آموزش استفاده می‌شود؟ویرایش

فناوری اطلاعات و ارتباطات یا به اختصار ICT به مجموعه‌ای از ابزارهای فناورانه و منابع گفته می‌شود که برای ارتباط و ایجاد، انتشار، ذخیره‌سازی و مدیریت اطلاعات از آن‌ها استفاده می‌شود. این فناوری‌ها شامل رایانه، اینترنت، فناوری‌های پخش (رادیو و تلویزیون) و تلفن است.

یادگیری الکترونیک چیست؟ویرایش

یادگیری الکترونیک شامل یادگیری هم رسمی و هم غیررسمی با استفاده از شبکه اطلاعات (اینترنت، WAN،LAN) است. بعضی ترجیح می‌دهند به جای این واژه از واژه «یادگیری برخط» استفاده کنند.

یادگیری مخلوط چیست؟ویرایش

یادگیری مخلوط به مدل‌های یادگیری‌ای گفته می‌شود که در آن‌ها روش کلاس درس سنتی با روش یادگیری الکترونیکی ترکیب می‌شود. به عنوان مثال به دانش‌اموزان هم کتاب‌های چاپی داده می‌شود و هم منابع آنلاین معرفی می‌شود.

محیط شاگرد محور چیست؟ویرایش

شورای پژوهش ملی ایالات متحده، محیط شاگرد محور را به عنوان محیطی تعریف می‌کند که در آن «به دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و باورهایی که شاگرد (از پیش با خود دارد) و به کلاس می‌آورد توجه ویژه‌ای کند».