استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش

نقش فناوری اطلاعات در آموزش استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش چالش‌های استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش
کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش


سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان آموزشی نخست باید به طور واضح مشخص کنند چه هدف(های) آموزشی‌ای را دنبال می‌کنند. این هدف‌ها می‌توانند به انتخاب فناوری آموزشی و شیوه استفاده از آن کمک کنند.

ظرفیت‌های هر فناوری بسته به نحوه استفاده از آن فرق می‌کند، Haddad و Draxler دست کم ۵ سطح برای استفاده از فناوری در آموزش ذکر می‌کنند: اراده، نمایش، تمرین، تعامل و همکاری.

هر یک از فاواهای مختلف (چاپ، نوارهای صوتی/ویدئویی، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، رایانه‌ها یا اینترنت) ممکن است برای ارائه یا نمایش در هر یک از ۵ سطح فوق مورد استفاده قرار گیرند.