حرف مثال
آ آهو
ب بز
پ پاندا
ت تمساح
ث --
ج جغد
چ چیتا
ح حلزون
خ خر
د دارکوب
ذ --
ر روباه
ز زرافه
ژ --
س سمندر
ش شیر
ص --
ض --
ط طوطی
ظ --
ع عقاب
غ غاز
ف فیل
ق قناری
ک کرگدن
گ گربه
ل لاک‌پشت
م مار
ن نهنگ
و وال
ه هشت‌پا
ی یوزپلنگ