نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای مشخص کردن مقاله‌ها یا بخش‌های بدون منبع به کار می‌رود.

استفاده ویرایش

{{بدون منبع}} یا در صورتی که فقط یک بخش از مقاله مورد نظر باشد: {{بدون منبع|بخش}}