الگو:فهرست انگلیسی

Information icon.svg کد این الگو با استفاده از برخی ویژگی‌های پیچیده و شاید مبهم الگوی الگو نوشته شده است.

لطفاً فقط در صورتی آن را تغییر دهید که کاملاً متوجه تغییراتی که می‌دهید باشید و در صورتی که تغییرات مطابق پیش‌بینی نبود آمادهٔ ترمیم هرگونه آسیبی باشید.

فهرست
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]
تست جدول الفبا

استفادهویرایش

{{فهرست انگلیسی
|name=تست جدول الفبا
|جدول وسط باشد=yes
|جدول راست باشد=
|جستارهای وابسته=yes
|جستارهای دیگر=No
|جستارهای مرتبط=No
|منبع=yes
|منابع=No
|پانویس=yes
|پیوند به بیرون=yes
|جدا=.
|کنار1=
|کنار عنوان1=
|کنار2=
|کنار عنوان2=
|کنار3=
|کنار عنوان3=
|کنار4=
|کنار عنوان4=
|کنار5=
|کنار عنوان5=
|کنار6=
|کنار عنوان6=
|کنار7=
|کنار عنوان7=
|کنار8=
|کنار عنوان8=
|زیر1=
|زیر عنوان1=
|زیر2=
|زیر عنوان2=
|زیر3=
|زیر عنوان3=
|زیر4=
|زیر عنوان4=
|زیر5=
|زیر عنوان5=
|زیر6=
|زیر عنوان6=
|زیر7=
|زیر عنوان7=
|زیر8=
|زیر عنوان8=
}} 

جدول حروف انگلیسی بر اساس تیتر های موجود در صفحه کاربر را هدایت میکند تیترهایی که جدول به آنها حساس میباشد عبارتند از


 1. حروف الفبا و علایم
 2. جستارهای وابسته
 3. جستارهای دیگر
 4. جستارهای مرتبط
 5. منبع
 6. منابع
 7. پیوند به بیرون
 8. پانویس
 9. در صورت تعریف تیترهای صفحه

شکل جدولویرایش

جدول در بالا و وسط کادر خود حروف الفبا را نشان میدهد و در سمت راست حروف الفبا تا 8 عدد دکمه را میتواند نشان دهد در پایین - وسط ( علاو بر دکمه های پیش فرض 2-8 در لیست بالا) تا 8 عدد دکمه دیگر را میتواند نشان دهد

روش کارویرایش

برای فعال کردن موارد 2-8 فقط کافی است جلوی اسم آنها کلمه yes وارد نمایید و برای تعیین فاصله دهنده متغییر 'جدا=.' را اضافه کنید تا فاصله ها با '.' انجام گیرند برای دکمه های سمت راست حروف از متغییر:

 • کنار1 الی 8=اسم تیتر موجود در صفحه
 • کنار عنوان1 الی 8=عنوان تیتر که قصد نمایش در راست دارید

برای دکمه های پایین کادر از متغییر:

 • زیر1 الی 8=اسم تیتر موجود در صفحه
 • زیر عنوان1 الی 8=عنوان تیتر که قصد نمایش در پایین دارید

مثالویرایش

{{فهرست فارسی|منبع=yes|جستارهای مرتبط=yes|زیر1=موضوع|زیر عنوان1=اسم موضوع|زیر2=موضوع دیگر|زیر عنوان2=اسم موضوع دیگر|جدا=.}}


فهرست


{{فهرست انگلیسی|کنار1=موضوع|کنار عنوان1=اسم موضوع|کنار2=موضوع دیگر|کنار عنوان2=اسم موضوع دیگر }}فهرست

تویرایش

Fویرایش

موضوعویرایش

موضوع دیگرویرایش

منبعویرایش

جستارهای مرتبطویرایش

پانویسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

الگو:فهرست فارسی

الگو:فهرست انگلیسی

الگو:دکمه ساز

الگو:پاککن