الگو:مالکیت عمومی-خود

Public domain
من، ایجادکنندهٔ این اثر و دارندهٔ حق تکثیرش، آن را در مالکیت عمومی قرار می‌دهم. این مربوط به تمام جهان است.