الگو:نگاره شوروی


Coat of arms of the Soviet union.
کلیه آثار منتشره در اتحاد شوروی پیش از ۲۷ ماه مه ۱۹۷۳، شامل قراردادهای بین‌المللی حافظ حق تکثیر نیستند و به این خاطر در بسیاری از کشورها جزو مالکیت عمومی به شمار می‌آیند. (در کشور روسیه برخی از این آثار دارای مشکل حق تکثیر هستند).