الگو:نیمه حفاظت‌شده/توضیحات

طرز کار

ویرایش
  • {{نحش}} برای نیمه حفاظت بی‌پایان
  • ‎{{نحش|small=no|expiry=date}}‏ ‏‎برای نیمه‌حفاظت مدت‌دار و به جای date تاریخ پایان (می‌توان از مجیک‌وردتایم هم استفاده کرد). small=no یا small=Yes قرار گرفتن یا نگرفتن جعبهٔ توضیح الگو را در مقاله تعیین می‌کند.

الگوهای دیگر

ویرایش
  • {{محافظت}} دقیقا مانند بالا
  • {{الگوی محافظت شده}} برای الگوهای حساس
  • ‎{{الگوی محافظت شده|small=no}}‏ برای الگوهای حساس
  • ‎{{pp-move|small=no|expiry=date}}‏ ‎برای محافظت در برابر انتقال هنگام جنگ انتقالی
  • {{pp-move-vandalism}} برای محافظت جهت انتقال برای جلوگیری از خرابکاری