الگو:وضعیت

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

از این الگو برای نمایش وضعیت تکمیل‌شدگی یک کتاب استفاده می‌شود. این الگو، یک نشان در سمت چپ نام برگه برای نمایش وضعیت کتاب می‌افزاید.

استفادهویرایش

این الگو را در صفحۀ اصلی کتاب و در سطر ابتدایی آن بیفزایید:

{{وضعیت|75%}}

این الگو، مقدارهای زیر را می‌پذیرد:

  • 0%
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%