الگو:کتاب خوب/درسنامه انتقال حرارت

درسنامه‌ای برای دانشجویان مکانیک درباره انتقال حرارت