الگو:کتاب خوب/غلبه بر سستی

این ایبوک برای آشنایی با سستی و روزمرگی انسان‌ها و راه‌های غلبه برآن است.