الگو:کتاب خوب/مقدمه رایانه

این ایبوک درباره رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای است.