نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{efn}} یا {{واژه}} یا {{یاد}} همراه با الگوی {{notelist}} یا {{واژه‌نامه}} یا {{یادداشت}} برای نشان دادن بخش واژه‌نامه یا یادداشت در در پایین صفحه استفاده می‌شود. برای چپ‌چین کردن یک یادداشت می‌توان از الگوی {{یادچپ}} استفاده کرد.

نکته: در صورتی که {{notelist}} یا {{واژه‌نامه}} یا {{یادداشت}} در پایین صفحه نباشد چنین خطایی را دریافت خواهید کرد :

خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد.

الگوی {{یادداشت}} را پیش از بخش منابع به صورت زیر وارد نمایید:

== نکات ==
{{یادداشت}}

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

همچنین اگر می‌خواهید از الگو برای ایجاد واژه‌نامه استفاده کنید به این شکل استفاده نمایید:

== واژه‌نامه ==
{{واژه‌نامه}}

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

نحوه استفاده

ویرایش

{{efn| Footnote text }}


مثال‌ها

ویرایش

Using full citations in footnotes:

الگو:Markup


Using الگو:Sfnote:

الگو:Markup

بدون توصیف.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
referencereference

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
contentcontent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
texttext

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dirdir

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
groupgroup

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری