الگو:یادچپ

نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{efn}} یا {{واژه}} یا {{یاد}} همراه با الگوی {{notelist}} یا {{واژه‌نامه}} یا {{یادداشت}} برای نشان دادن بخش واژه‌نامه یا یادداشت در در پایین صفحه استفاده می‌شود. برای چپ‌چین کردن یک یادداشت می‌توان از الگوی {{یادچپ}} استفاده کرد.

نکته: در صورتی که {{notelist}} یا {{واژه‌نامه}} یا {{یادداشت}} در پایین صفحه نباشد چنین خطایی را دریافت خواهید کرد :

خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد.

الگوی {{یادداشت}} را پیش از بخش منابع به صورت زیر وارد نمایید:

== نکات ==
{{یادداشت}}

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

همچنین اگر می‌خواهید از الگو برای ایجاد واژه‌نامه استفاده کنید به این شکل استفاده نمایید:

== واژه‌نامه ==
{{واژه‌نامه}}

== منابع ==
{{پانویس|۲}}

نحوه استفادهویرایش

{{efn| Footnote text }}


مثال‌هاویرایش

Using full citations in footnotes:

الگو:Markup


Using الگو:Sfnote:

الگو:Markup

بدون توصیف.

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
namename

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
referencereference

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
contentcontent

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
texttext

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
dirdir

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
groupgroup

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری