مقدمه بندها قلم پیوند تصاویر رسانه‌ها
فریم جدول‌بندی یادداشت‌ها تقسیم‌بندی (div) فهرست‌بندی رویدادها
سربرگ (هدر) پابرگ (فوتر) پیوند ناوبری سبک‌ها فهرست تگ‌ها ‎‏سرمتن‌ها
‎‏عنصرها

کد زیر برای پیدا کردن مختصات است:

<a href=" "> <img src="pic.png" usemap="#map01" is map> </a>

  • فریم (Frame)

وقتی می خواهیم از فریم استفاده کنیم دیگر از

<body> </body>

استفاده نمی‌کنیم.

<html>

<head>
<title>Test</title>

</head>

<frameset cols="40,60"
<framesrc=left.html>
<framesrc=right.html>
</frameset>

</html>