برنامه‌نویسی دلفی

دلفی یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا می‌باشد که بر مبنای زبان برنامه‌نویسی پاسکال ایجاد گردید. در زمانی که شرکت «بورلند» از کامپایلرهای زبان پاسکال کسب درآمد می‌نمود به فکر ایجاد یک زبان برنامه نویسی جدید افتاد.

فهرست