ترجمه عامل‌های انسانی در فناوری اطلاعات/علم بیونیک سایبری

Travel Warning هشدار:

این صفحه مربوط به یک کتاب در حال گردآوری است. بدون هماهنگی مدیران به هیچ عنوان تغییری در این صفحه ایجاد نکنید. در صورتی که تغییری در این صفحه ایجاد کنید یک خرابکار محسوب می‌شوید و با شما برخورد خواهد شد

بیونیک فضای سایبری (علم بیولوژی در مهندسی)

نتایج چند‌نگار(Polygraph) دید بسیار خوب و جامعی از نقطه نظر امتحان کننده ارائه می‌دهد. این واقعیت وجود دارد که آشنایی با حالت‌های عاطفی درباره ارتباط انسان - ماشین تقریباً امکان‌پذیر بوده و در تعدادی از مناطق به‌ویژه در فرآیند حلقه بسته(مدار بسته) در رابطه با کاربر دارای امتیازات ویژه‌ای است. مثلاً تهیه و بدست آوردن بازخورد عاطفی در زمینه ابزارهای نرم‌افزاری هوشمند کلید ارتقاء و بهبود دانش فردی و کنترل فردی می‌باشد.

ردگیری چهره و لب خوانی

ویرایش