خودآموز اوبونتو/دستور sudo

شروع کار با خط فرمان دستور sudo مدیریت نرم‌افزار از طریق ترمینال
خودآموز اوبونتو


وقتی که اول کار اوبونتو نصب می‌شود دو حساب کاربری ( account) ایجاد می‌شود: حساب کاربری اولیه شما و یک حساب ریشه (root) که پشت صحنه عمل می‌کند. این حساب ریشه امتیاز لازم و ضروری مورد نیاز برای تغییر فایلهای سیستمی و تنظیمات را دارد در حالی که حساب کاربری اولیه شما این اختیارات را ندارد. به جای اینکه از حساب کاربری اولیه خود خارج شوید و سپس به عنوان ریشه وارد شوید، شما می‌توانید از دستور sudo برای در دست گرفتن اختیارات و امتیازات حساب ریشه برای انجام وظایف مدیریتی مانند نصب و حذف نرم‌افزار، ایجاد و حذف کاربران جدید و تغییر فایلهای سیستمی استفاده کنید.

برای مثال دستور زیر ویرایشگر متنی پیش فرض اوبونتو، gedit را با اختیارات ریشه را باز میکند. سپس شما میتوانید فایلهای مهم سیستمی را که در غیر اینصورت محافظت شده‌اند ویرایش کنید. رمزی که شما با sudo استفاده می‌کنید همان رمزی است که شما هنگام ورود به حساب اولیه خود استفاده می‌کنید و در طول نصب اوبونتو تعیین شده است.

$ sudo gedit
[sudo] password for username:
Opening gedit...

دستور sudo به شما دسترسی مجازی نامحدود به فایلهای سیستمی و تنظیمات می‌دهد. خیلی مهم است که شما فقط وقتی از sudo استفاده کنید که بدانید چه کاری انجام می‌دهید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید از مطالب این مورد در فصل هفتم استفاده کنید.