خودآموز اوبونتو/راه‌های تماس

آیا اوبونتو برای شما است؟ راه‌های تماس '
خودآموز اوبونتو


راه های تماس ویرایش

بسیاری از مردم وقت خود را به صورت رایگان روی این پروژه گذاشته‌اند و اگر شما هم متوجه هر ایرادی شدید یا فکر کردید که ما مطلبی را جا گذاشته ایم، با ما تماس بگیرید. ما هر کاری می کنیم تا بتونیم این اطمینان را بدهیم که این راهنما پر از اطلاعات مفید و پیشرفته است. راه های تماس با ما:

تیم Ubuntu Manual

وبسایت: http://www.ubuntu-manual.org

ایمیل: ubuntu-manual@lists.launchpad.net

IRC : #ubuntu-manual on irc.freenode.net