راهنما:تغییر مسیر

برای تغییر مسیر صفحه باید با متنی مانند این شروع شود:

#تغییرمسیر [[نام صفحه]]

که در آن به جای نام صفحه، عنوان صفحه مقصد قرار داده می‌شود.

ویرایش یک تغییر مسیرویرایش

برای این کار کافی است وارد صفحه تغییر مسیر شوید متنی شبیه به متن زیر مشاهده خواهید کرد:

مقدمه رایانه

صفحه تغییر مسیر

Redirect arrow rtl without text.png مقدمه‌ای بر سیستم‌های اطلاعاتی رایانه‌ای

حال این صفحه را ویرایش کنید (با کلیک روی عبارت «ویرایش» در بالای صفحه) و مقصد تغییر مسیر را تغییر دهید یا این که صفحه را از تغییر مسیر بودن در آورد (با حذف دستور تغییر مسیر).