راهنما:پرسش‌های رایج مدیریت

مدیر کیست؟ ویرایش

مدیر کاربری است که دسترسی‌های بیشتری از سایر کاربران دارد زیرا فعالیت بیشتری داشته و مهارت بیشتری دارد.

چطور می‌توانم در ویکی‌کتاب مدیر شوم؟ ویرایش

باید درخواست بدهید. در صورتی که در اجماع کاربران به شما رأی مثبت بدهند، به عنوان مدیر انتخاب خواهید شد.

چطور می‌توانم آی پی بسته شده را باز کنم؟ ویرایش

فقط مدیران قادر به انجام این کار هستند. از یکی از مدیران درخواست نمایید.