راهنما:پرسش‌های رایج مشکلات

تذکر: اگر سوال خود را در اینجا نیافتید به میز تحریر رفته و سوال خود را در آنجا مطرح کنید.

اگر جایی مشکلی دیدم کجا باید گزارش بدهم؟ویرایش

عکس‌ها برایم نمایش داده نمی‌شود، چه کار باید بکنم؟ویرایش

احتمالا این ویگاه را فیلتر کرده‌اند. باید از مدیران کمک بخواهید.

آیا ممکن است یک خرابکار تمام صفحه‌های ویکی‌کتاب را یک شبه حذف کند؟ویرایش

خیر حتی مدیران هم نمی‌توانند.