راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/درباره ما

درمورد اینکه مطالب این صفحات از طرف چه شخص یا گروهی ارائه میشود چیزی نمی توان گفت. حتما میدانید که در یک کتابخانه آزاد مثل ویکی‌کتاب هر کسی قادر است مطالب را تغییر دهد. ولی میتوان گفت کسانی که انتظار می رود در تهیه و نگارش مطالب راهنمای دانشجویان ایرانی دانشگاه تگزاس در آستین نقش داشته باشند ایرانی های مقیم آستین بخصوص دانشجویان هستند.

جامعه دانشجویان ایرانی دانشگاه تگزاس در آستین نسبت به بسیاری از موارد مشابه، جامعه‌ای بزرگ و متنوع است و اعضای آن سعی میکنند که در ابتدای هر سال تحصیلی جدید به روشهای گوناگون به دانشجویان جدید برای انجام کارهای اولیه سکونت و تحصیل کمک کنند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا کمک برای انتقال از فرودگاه یا تهیه وسایل و ... می توانید با این آدرس مکاتبه نمایید.

iranians@uts.cc.utexas.edu دوستان شما در آستین سعی خواهند نمود در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ گویند.

سوال و جواب در مورد مطالب