رله دقیق حرارتی/نگهداری و آزمایش

وابستگی به دما نگهداری و آزمایش حفاظت سیم‌پیچ
رله دقیق حرارتی


نگهداری و Test ویرایش

RVAA نیازی به روغن‌کاری بلبرینگ ندارد و هیچ نگهداری (تعمیرات) خاصّی را طلب نمی‌کند. پوشش، باید به‌خوبی ثابت (fixed) شود و درب بسته شود تا از ورود گردوغبار جلوگیری نماید.

اتّصالاتی که آتش‌شوزی‌های ناشی از سربارگیری‌ها را نشان می‌دهند، باید به دقّت با یک سوهان خال‌خشتی (diamond file) یا یک سوهان خیلی خوب پوشانده شود. کاغذ سنباده‌ای (Emery cloth) یا محصولات مشابه، برای پوشاندن اتّصالات رله مناسب نیستند، چون دانه‌های عایقِ ساینده، ممکن است روی سطح اتّصال باقی بماند و خرابی به‌بار آورد.

زمانی که رله در موقعیّتش سوار شد، بررسی‌های زیر باید پیش از به‌کار گرفته‌شدنش انجام شوند. هنگامی که برای حدّاقل ۵ برابر τb دقیقه یا ۲٫۵ ساعت، هرکدام که طولانی‌تر باشد، هیچ جریانی در رله شارش نکرده باشد و چنان‌چه دمای محیط در طول این مدّت ثابت بوده باشد(C◦۲۰±C◦۵)، زمانی که عقربه در خلاف گردش عقربهٔ ساعت به سمت یک نشانهٔ قرمز (نقطهٔ صفرِ درجه) در فاصلهٔ کمی بیرون از سمت چپِ درجه می‌چرخد، رله به‌کار می‌افتد. فاصلهٔ بین نشانه و خطّی ادامه‌یافته از عقربه، نباید بیش‌تر از ۲mm باشد. تغییرات بزرگ‌تر، نشان می‌دهند که تنظیمات رله به‌هم ریخته یا این‌که رله برای مدّت کافی پیش از انجام بازرسی، در معرض دمای محیط قرار نگرفته بوده‌است؛ بنابراین، بازرسی باید تکرار شود و اگر عیب همچنان باقی مانده‌باشد، محلّ نقطهٔ قطع باید به‌شرح زیر تنظیم شود:

دستگیره را به‌طور عمودی به‌سمت بالا تنظیم کنید (بچرخانید) و پیچ‌مهره را که از شکافی در صفحهٔ درجه برآمده‌است را شل کنید. پیچ تنظیم را حدود ربعِ یک دور در خلاف جهت گردش عقربهٔ ساعت حرکت دهید و نشان‌گرِ دستگیره را روی نشانهٔ قرمزِ انتهای درجه تنظیم نمایید. سپس به‌آرامی، پیچ تنظیم را در جهت عقربهٔ ساعت بچرخانید تا رله به‌کار افتد. مهرهٔ قفل را سفت کنید و بار دیگر نقطهٔ قطع را بررسی نمایید.

هنگامی که منحنی‌های زمانی را بررسی می‌کنید، بین هر خواندن، رله باید اجازه‌یابد تا به اندازهٔ دمای محیط خنک شود.