ریاضیات برای اقتصاد/مقدمه

' ریاضیات برای اقتصاد بهینه‌سازی ایستا
ریاضیات برای اقتصاد


ریاضیات در علم اقتصاد کاربرد بسیاری دارد. کتاب پیش رو گردایه‌ای از نکاتی است که من در اینترنت، جزوات دانشگاهی و سایر نقاط دیده‌ام.