لوح‌های نوری/ساختار سی‌دی و دی‌وی‌دی

هر دیسک سی‌دی یا دی‌وی‌دی متشکل از چند لایه‌است. البته انواع مختلف این دیسکها که به آنها پرداخته شد، تعداد لایه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. اما ما در اینجا به علت جامع و شامل بودن تعداد لایه‌های دی وی دی دو لایهٔ دوطرفه که قابلیت رایت مجدد را دارد، به بررسی این نمونه می‌پردازیم؛ دیگر نمونه‌ها را می‌توان حالت خاصی از این نمونه تصور کرد. این نوع از چند لایه به این شرح تشکیل شده‌است:

لایهٔ پلی کربناتی ویرایش

 

این لایه، بیرونی‌ترین لایه بوده و مسئولیت محافظت از دیگر لایه‌ها را بر عهده دارد.

لایهٔ عایق ویرایش

این لایه، دومین لایه از بیرون بوده و کار آن ایجاد فاصله بین صفحه‌ای که اطلاعات در آن ذخیره می‌شود با دیگر صفحات است؛ زیرا با توجه به اینکه قرار است بر روی این صفحه اطلاعات چندین بار ذخیره و پاک شود، این صفحه دائماً در حال تغییر از حالت بلورین به حالت غیر بلورین می‌باشد و این تغییر همراه با تغییر حالت ماده از جامد به حالت نیمه مایع می‌باشد. پس برای اینکه این لایه با دیگر لایه‌ها تداخل نداشته باشد، وجود این لایه ضروری می‌نماید.

لایهٔ تغییر فاز ویرایش

این لایه که آلیاژی متشکل از فلزهای تلوریم (Te)، سرب (Sb)، ایندیوم (In) و نقره (Ag) می‌باشد، وظیفهٔ ذخیرهٔ اطلاعات را بر عهده دارد. ویژگی این لایه آن است که می‌تواند حالت بلورین منظم خود را از دست داده و مجدداً به این حالت باز گردد. این ویژگی باعث می‌شود که ما بتوانیم اطلاعات را به دفعات بر روی دیسک ذخیره کرده و آن را مجدداً پاک نماییم. البته تعداد دفعات نوشتن مجدد محدود بوده و این محدودیت برای انواع دیسکهایی که قابلیت رایت مجدد دارند، متفاوت است.

لایهٔ باز تابنده ویرایش

این لایه در موقع خواندن اطلاعات به کمک دستگاه پخش می‌آید؛ به این ترتیب که نور لیزری که به سطح دیسک تابیده می‌شود، در صورت برخورد به نقاط لند از طریق این لایه بازتابیده شده و به صورت عدد یک تفسیر می‌گردد.

لایهٔ جدا کننده ویرایش

هدف این قسمت جدا کردن دو روی مشابه این نوع (دیسکهای دو طرفه) از دیسکها است.