مهرزاد امیرخانی


مهرزاد امیرخانی ترانه سرای ایرانی متولد ماه داشتنی شهریور ماه است.مهرزاد ترانه سرای مرتضی پاشایی بود.بعد ها با پازل باند همکاری کرد.