راهنما:درباره ویکی‌کتاب: تفاوت بین نسخه‌ها

*[[ویکی‌نسک:میز کمک|میز کمک]] - برای مطرح کردن سوالات شما درباره ویکی‌نسک
*[[ویکی‌نسک:میز تحریر|میز تحریر]] - برای گفتگو بین اعضای در رابطه با ویکی‌نسک
*[[ویکی‌نسک:گپ|گفتگوی اعضا]] - گفتگو اعضای در مورد مسائل خارج یا بی‌ارتباط با ویکی‌نسک
*[[IRC|شبکه IRC]] - دستیابی سریع به اعضای پروژه ویکی‌نسک برای گفتگوی بر خط
*[[ویکی‌نسک:ویکی‌نسک‌نویسان|ویکی‌نویسان]] - فهرست اعضای فعال ویکی‌نسک نویس
۱٬۲۵۲

ویرایش