آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}
::'''توجه:''' مقاله‌هایی که نامشان به صورت [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نام مقاله]] نباشد یا نامشان با حروف عربی باشد حذف می‌گردند!! لطفا [[راهنما:راهنمای مقاله نویسی|راهنمای مقاله نویسی]] را مطالعه نمایید.
[[رده:آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان]]
 
== فهرست ==
** مقاله شماره ۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تفاوت فرهنگی در استفاده از منسجرها در آسیا و آمریکای شمالی ]]
** مقاله شماره ۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر کار با کامپیوترهای خانگی بر فعالیتهای کودکان ]]
** مقاله شماره ۳ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرات مثبت بازیهای رایانه‌ای بر رفتار انسان]]
** مقاله شماره ۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اضطراب در اینترنت: مطالعه تجربی از تاثیرات شخصیتی، باورها و حمایت‌های اجتماعی]]
** مقاله شماره ۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه‌های آموزش از راه دور در یک کشور آفریقایی: یک دید نظری ]]
** مقاله شماره ۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ویژگی‌های تاثیر اجتماعی فناوری رایانه ]]
** مقاله شماره ۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار منفی فناوری اطلاعات بر روی سلامت روانی کارکنان و تصمیم گیری‌های آنها ]]
** مقاله شماره ۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار اجتماعی و روانی سامانه‌های پیام کوتاه (اس-ام-اس) ]]
** مقاله شماره ۱۱ ۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نگاهیاتصال مدارس به اثراتشبکه اینترنت: تاثیرات اجتماعی و روانی پیام متنی(پیامفرصت‌های کوتاه)تحصیلی]]
 
** مقاله شماره ۱۰ [[رده:آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/بودن با فناوری اطلاعات]]
** مقاله شماره ۹ ۱۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اتصال مدارسنگاهی به شبکهاثرات اینترنت:اجتماعی تاثیراتو اجتماعیروانی وپیام فرصت‌هایمتنی(پیام تحصیلیکوتاه)]]
** مقاله شماره ۱۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات، جهانی شدن و توسعه اجتماعی]]
 
[[رده:آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان]]
 
** مقاله شماره ۱۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/بودن با فناوری اطلاعات]]
** مقاله شماره ۱۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نگاهی به اثرات اجتماعی و روانی پیام متنی(پیام کوتاه)]]
** مقاله شماره ۱۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات، جهانی شدن و توسعه اجتماعی]]
۶۶۱

ویرایش