فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
کتاب زیر را می توان به عنوان درگاهی ساده برای ورود به دنیای فیزیک مدرن تلقی کرد.
امید است که مطالب باب طبع مخاطبان قرار بگیرد.
ما در این کتاب دو بخش اصلی نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی خواهیم داشت که به صورت اجمالی مباحث ذکر شده را تا حد امکان
را تا حد امکان توضیح میدهد.
 
ّفرهاد قاسم زاده
۴۷

ویرایش