ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش/‌پژوهشهای مدیریت و بازرگانی/سال اول/شماره یک/سخن سردبیر

رسم است که در آغاز هر دوره انتشار از مجله‌ای، سردبیران از هدف و منزل آتی مجله و ویژه‌نامه گویند. در مورد هدف مجموعهٔ ویکی‌پژوهش می‌توان به سادگی به شعار رسمی آن اکتفا کرد: ایجاد بستری آزاد برای انتشار پژوهشهای دانشگاهی. از اینرو، آغاز انتشار سری ویکی‌پژوهش را با پژوهشهای مدیریت و بازرگانی آغاز کرده‌ایم. این مجموعه جزئی از پروژه ویکی‌جزوه، از پروژه‌های Wikibooks فارسی است. هدف این است، که پژوهشگران فارسی‌زبان، منبعی آزاد و تحت لیسانس GFDL برای اطلاع از آخرین پژوهشهای دانشگاهی بیابند که عمدتاً فرصت انتشار در هیچ مجموعة پژوهشی را نمی‌یابند. البته ممکن است، که مجموع ویکی‌پژوهش در پاره‌ای از مسائل جانب احتیاط را از کف بدهد، یا به نظر برسد که از نحلة فکری خاصی تبعیت می‌کند، در این صورت از شما عزیزان می‌خواهیم، که با مقالات پژوهشی خود ما را در ایجاد جنبه‌های بیطرفانه در انتشار مقالات پژوهشی ما را یاری بفرمائید.

یاری شما به آسانی امکان‌پذیر است، در وبگاه این مجموعه http://fa.wikibooks.org می‌توانید، نقطه‌‌نظرات خود را در مورد هر مقاله در صفحات بحث مربوط به آن واردکنید. می‌توانید، براحتی مقالات خود را برای همکارانم ارسال فرمائید و درخواست انتشار آنها را بدهید. به همین سادگی؟! پس ما منتظر یاری سبز شما در پربارشدن این مجموعه هستیم. در شماره اول از سال اول پژوهشهای مدیریت و بازرگانی، سه مقاله در مورد مشتری‌مداری داریم و یک مقاله به بحثهای اتوماسیون اداری می‌پردازد. و همانطور که می‌بینید، همچنان مشتری‌گرایی یک مسألهٔ حیاتی و مطرح در پژوهشهای آتی مدیریتی است. با این سه مقاله می‌تواستیم، آنرا به طور تخصصی عنوان فرعی مشتری‌مداری بدهیم. ولی از این عنوان اجتناب کردیم، چرا که در فرصتهای آتی از ویکی‌پژوهش برای انتشار یک شمارهٔ تخصصی در این مورد سود خواهیم‌برد. پس از همین امروز مقالات خود را برای مشارکت در این شمارهٔ ویژه آماده‌کنید.


با آرزوی موفقیت و بهروزی

سردبیر