ویکی‌کتاب:تمیزکاری

تمیزکاری می‌تواند شامل ویکی‌سازی، گرفتن اشتباهات املایی، دستوری، تایپی، لحن نامناسب و منابع باشد. از کمک همهٔ کاربران در ویرایش یا اصلاح هر صفحه‌ای در این فهرست استقبال می‌شود. خواهشمندیم به یاد داشته باشید که پس از تمیزکاری هر مقاله، برچسب تمیزکاریش را بردارید. همچنین خواهشمندیم آنچه انجام داده‌اید را در صفحهٔ بحث مقاله برای ارجاع دیگر کاربران ثبت کنید.

اگر از پیوند موجود در مقالهٔ خودتان که بدست کاربری دیگر برچسب {{تمیزکاری}} خورده به این صفحه آمده‌اید، به احتمال زیاد علتش این بوده که آن مقاله با استانداردهای ویکی‌کتاب در مورد محتوا یا سبک همخوانی ندارد.