ویکی‌کتاب:خودآموز/درباره این کتاب

برو به ...

چه کسی این کتاب را نوشته است؟ویرایش

این کتاب همانند دیگر کتاب‌های موجود در ویکی‌کتاب توسط کاربران معمولی همچون خود شما نوشته شده است. هر کسی که از ویکی‌کتاب بازدید می‌کند تقریبا بدون استثنا هر صفحه‌ای را که بخواهد می‌تواند ویرایش کند. بعضی از کاربران ویکی‌نسک‌نویسان ماهری هستند. برخی دیگر گذری هستند و غلط‌های املایی و نگارشی را هنگام خواندن تصحیح می‌کنند. شما می‌توانید این کتاب را بنویسید و می‌توانید تصمیم بگیرید جقدر قصد کمک دارید و به چه صورت.

بازخوردویرایش

یکی از بهترین ابزارها در فرآیند نوشتن در ویکی‌کتاب بازخوردی است که از خوانندگان می‌گیرید. اگر شما یک کاربر جدید هستید و با خواندن این کتاب مطلبی را می‌آموزید خوشحال خواهیم شد به ما بگویید. همچنین اگر بخش‌هایی از این کتاب برایتان گیج‌کننده بود، یا اطلاعات خاصی دارید که فکر می‌کنید در این کتاب از قلم افتاده است، خوشحال خواهیم شد اگر به ما بگویید. یکی از بهترین مکان‌ها برای دادن بازخورد از این کتاب در میز تحریر می‌باشد. اگر پرسش یا نظری را می‌نویسید حتما پیوندی نیز به صفحه‌ای از کتاب که درباره آن پرسش کرده‌اید یا نظر داده‌اید قرار دهید. در مورد آنچه از این کتاب که خوشتان آمده و آنچه که خوشتان نیامده و آن گونه که فکر می‌کنید می‌توان این کتاب را بهبود بخشید، بحث کنید.

این کتاب چگونه مرتب شده است؟ویرایش

این کتاب بر اساس کار مرتب شده است. ویکی‌کتاب‌نویسان نقش‌های مختلفی در ویکی‌کتاب می‌توانند داشته باشند. بیشتر بازدید کنندگان این ویکی، خوانندگان هستند که قصد دارند رایگان بیاموزند. بعضی از ویکی‌کتابی‌ها به تصحیح کردن می‌پردازند، مثل غلطهای املایی و نگارشی و تصحیح ساختاری. ما این گروه دوم را «ویراستاران» می‌نامیم. گروهی دیگر از ویکی‌کتابی‌ها واقعا کتاب‌های جدید ایجاد می‌کنند و مطالب نو می‌نویسند. این افراد را «نویسندگان» یا «مؤلفان» می‌نامیم. سایر ویکی‌کتابی‌ها در این وبگاه نظارت دارند و تمیزکاری‌ها و کارهای سازماندهی را انجام می‌دهند و مسئولیت‌هایی دارند که سایر کاربران ندارند. این گروه «مدیران» ویکی‌کتاب هستند.

یک نکته درباره شکل این کتابویرایش

این کتاب در یک قالب‌بندی ساده سازماندهی شده است به گونه‌ای که می‌توانید از آن برای کتاب‌های دیگر الگوبرداری کنید.