ویکی‌کتاب:دیوان‌سالاران

دیوانسالاران

دیوانسالاران از جمله گروه‌های کاربری ویکی مدیا هستند که اختیارات مدیریتی و فنی بالایی برای اداره ویکی کتاب دارند