ویکی‌کتاب:راهنمای بازی ویدئویی استراتژیک

این سیاست مربوط به ایجاد بازی ویدئویی استراتژیک (راهبردی) در ویکی‌کتاب است.

در گذشته ویرایش

در گذشته در ویکی‌کتاب ایجاد راهنما یا مسیردهی برای بازی‌های استراتژیک رایانه‌ای ممنوع بود، هر چند هیچگاه تحلیل اندیشمندانه بازی‌های رایانه‌ای یا راهنمای طراحی چنین بازی‌هایی در ویکی‌کتاب ممنوع نبوده است.

مروری بر سیاست‌های ویکی‌کتاب ویرایش

وبگاه ویکی‌کتاب در زمینه محتوا یک سری سیاست‌ها و رهنمودها دارد و هنگام نوشتن راهنما برای بازی‌های ویدئویی باید آن‌ها را در نظر داشته باشید و نباید آن‌ها را نقض کنید.

نکته‌های مهم ویرایش

فقط برای بازی‌های مهم راهنما بسازید ویرایش

طوری نشود که مطلبی که می‌نویسید فقط جنبه تبلیغاتی برای بازی داشته باشد.

از زبان دانشگاهی استفاده کنید ویرایش

از تحقیق دست اول خودداری کنید ویرایش

ویکی‌کتاب جایی برای بیان نظریه‌ها یا راه‌حل‌های جدید نیست.