ویکی‌کتاب:سیاست حذف


ویکی‌کتاب‌نویسان پیش از آنکه اقدام به حذف صفحه‌ای نمایند می‌بایست معیارهای در نظر گرفته شده خود را با معیارهایی که در زیر آمده است تطابق دهند (در مورد از حذف در آوردن صفحه نیز التفات به این امر ضروری است).

تنها مدیران هستند که می‌توانند یک صفحه را حذف کنند. با حذف یک صفحه، دسترسی به آن از بین خواهد رفت و با بازیافت، دسترسی به محتوا و تاریخچه آن از نو میسر می‌شود. دنبال کردن حذف‌ها سخت می‌شود اگر مرتب انجام شود. تصمیم به حذف یک صفحه نباید سبک شمرده شود.

حذف صفحه با خالی کردن فرق می‌کند. خالی کردن صفحه ممکن است به قصد خرابکاری، تلاش برای کنار آمدن با خرابکاری یا تلاش برای حذف یک صفحه به دلایلی باشد. به جای این مورد آخر شاید بهتر باشد به یکباره حذف سریع انجام پذیرد. اگر قصد دیگری دارید به جای خالی کردن صفحه در درخواست برای حذف درخواست بدهید.

حذف سریع

ویرایش

سیاست حذف ویکی‌کتاب به مدیران این اجازه را می‌دهد تا صفحاتی که در یک یا چند معیار از معیارهای حذف سریع می‌گنجند را بدون رعایت تشریفات سریعاً حذف کنند. اگر با حذف سریع صفحه‌ای مخالفید، می‌توانید درخواست احیای آن را در ویکی‌کتاب:پیشنهادهای حذف مطرح کنید (احیا را ببینید). صفحاتی که در یکی از معیارهای حذف سریع صدق می‌کنند باید برچسب مناسب خود را بخورند (یا {{حذف سریع}}) و نباید در ویکی‌کتاب:پیشنهادهای حذف فهرست شوند (ردهٔ مربوطه را ببینید). به هنگام برچسب حذف زدن به یک صفحه، لطفاً دلیل یا معیار مناسبی را به شکل {{حذف سریع|دلیل حذف}} ذکر کنید.

رهنمودهای کلی

ویرایش
  • در کل نوشتارهای خرد را نگه دارید اما اگر نوشتار خرد، آراسته نبود آن را حذف کنید.
  • در کل کتابچه‌ها را نگه دارید مگر اینکه به ویرایش سخت نیاز داشته باشد یا دارای محتوای بی‌معنی باشد.
  • در کل کتابچه‌هایی را که دیگر به سادگی به منبع آموزشی تبدیل نخواهد شد را حذف کنید. این بند در مورد کتابچه‌های بدون موضوعی‌ای که به دنبال بازتاب نظر شخصی هستند نیر صدق می‌کند.

زیرپاگذاری حقوق نشر

ویرایش

اگر صفحه‌ای حقوق نشر متعلق به شما یا هر کس دیگری را زیرپا می‌گذارد، به آن برچسب بدون منبع بزنید. کاربری که صفحه را نوشته است، یک هفته وقت دارد اثبات‌پذیری کند که اجازه انتشار اثر را داشته است وگرنه آن اثر حذف می‌شود.

رهنمودهایی برای مدیران

ویرایش

در زیر چند رهنمود آورده شده است که انتظار می‌رود کسانی که مسئولیت از میان بردن صفحه‌ها از بنگاه داده را بر عهده دارند، در تصمیم‌گیری‌هایشان برای حذف یا نگه داشتن صفحات از این‌ها پیروی کنند:

  1. طبق یک قاعده کلی صفحه‌ای را که خودتان نامزد حذف کرده‌اید را حذف نکنید اگر نظرهای بسیاری رای به ماندن آن می‌دهند.
  2. فقط با حذف یک صفحه، صفحه بحث و زیرصفحه‌های آن حذف نمی‌شوند؛ بنابراین لطفاً این صفحه‌ها را نیز حذف کنید.
  3. وقتی شک دارید، حذف نکنید.
  4. اگر محتوا، به گونه‌ای است که می‌توان از آن در جای دیگری استفاده کرد (مثلا اگر یک ویکی دیگر یا نویسندگان بخواهند از آن استفاده کنند) قبل از اینکه حذف کنید کمی فرصت به آن‌ها بدهید.

حالت ایده‌آل این است که وقتی یک مدیر یک صفحه آزمایشی یا بی‌محتوا را حذف می‌کند یک یادداشت در صفحه بحث نویسنده آن بگذارد و در این یادداشت چیزها را توضیح دهد و در موارد حذف به دلیل آزمایشی بودن، وی را به صفحه تمرین هدایت کند.