ویکی‌کتاب:همکاری با ویکی‌داده

مقدمه

ویرایش

ویکی‌داده مرکزی برای دسترسی و مدیریت زیرساخت‌های اطلاعاتی، همچون پیوندهای میان‌ویکی و اطلاعات آماری است. ویکی‌داده شامل داده‌ها در همهٔ زبان‌ها برای هرکدام از پروژه‌های بنیاد ویکی‌مدیا است. در میله‌های نشانواره ویکی‌داده با کمک کد مورس واژه «WIKI» نوشته شده‌است.

 
نشان‌وارۀ ویکی‌داده

ویکی‌داده از «آیتم‌ها» تشکیل شده است. در صفحه هر آیتم بخش‌های مختلفی وجود دارد که شامل برچسب، نام‌های مستعار، توضیحات، اظهارات و پیوندهای میانویکی است. پیوندهای میان‌ویکی به زبان‌های مختلف دیده می‌شوند.

برچسب‌ها و توضیحات

ویرایش

برچسب عنوان آیتم است که به صورت درشت نوشته می‌شود و توضیحات، توضیحی است که در زیر آن نوشته می‌شود. این دو در جستجوها نشان داده می‌شوند و در هر جا که پیوندی به آیتم داده شود، برچسب نشان داده می‌شود.

اظهارات

ویرایش

بیشترین اطلاعات ویکی‌داده در بخش اظهارات (اظهارنظرها) قرار دارد. در ساده‌ترین حالت، یک اظهار نظر از دو جزء خصوصیت و مقدار تشکیل می‌شود.

 
بخش‌های مختلف یک اظهار نظر

برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید.

خصوصیت‌ها

ویرایش

تا کنون خصوصیت‌های فراوانی در ویکی‌داده ساخته شده‌اند که بعضی از آن‌ها مخصوص ویکی‌کتاب ساخته شده‌اند. خصوصیت در ویکی‌داده با حرف P مشخص می‌شود.

میان‌ویکی‌ها

ویرایش

آیتم مربوط به صفحه اصلی یک کتاب باید در ویکی‌داده با یک آیتم که دارای برچسبی مرتبط با موضوع آن کتاب است مرتبط شود. توجه داشته باشید که صفحات یک کتاب نیازی به میان‌ویکی ندارد و فقط صفحه اصلی کتاب بایستی میان‌ویکی در ویکی‌داده داشته باشد. صفحات فضای نام ویکی‌کتاب نیز بایستی با آیتم مشابه خود در سایر پروژه‌های ویکی‌مدیا متصل شوند. مثلا ویکی‌کتاب:سیاست‌ها و رهنمودها باید در ویکی‌داده زیر آیتمی قرار بگیرد که میان‌ویکی ویکی‌پدیا:سیاست‌ها و رهنمودها دارد. فضای نام موضوع: بایستی به فضای نام درگاه: در ویکی‌پدیا پیوند شود هر چند هنوز توافقی در این باره نهایی نشده است.

گستره میان‌ویکی‌های ویکی‌داده

ویرایش

جامعهٔ ویکی‌داده در یک نظرخواهی به این نتیجه رسید، که تمامی فضاهای نام، به جز فضای نام کاربری، بحث‌ها (همه بحث‌ها مانند بحث مقاله، بحث ویکی‌پدیا و...)، ویژه، مدیاویکی، پرونده (تبصره دارد) قابل اضافه کردن به ویکی‌داده هستند. این بدان معنی است که میان‌ویکی رده‌ها، الگوها و سیاست‌های ویکی‌پدیا هم را می‌توان در ویکی‌داده ذخیره کرد، یا حذف نمود. برای مثال Q4375196 در ویکی‌داده به ویکی‌کتاب:حقوق نسخه برداری اشاره دارد.

تبصره:برای فضای نام پرونده فقط در صورتی که پرونده در ویکی‌انبار نباشد و در ویکی‌دیگری مورد مشابه‌اش موجود باشد می‌توان در ویکی‌داده آیتم ساخت.

نکته: در حال حاضر ربات یی فی مشغول حذف میان‌ویکی‌های سنتی در ویکی‌کتاب است تا میان‌ویکی‌های جدید به ویکی‌داده منتقل شوند.

نکته: از میان صفحات فضای نام اصلی در ویکی‌کتاب فقط صفحه اصلی کتاب را به ویکی‌داده بیفزایید و نیازی به افزودن زیرصفحه‌ها به ویکی‌داده وجود ندارد.

ورود اطلاعات از ویکی‌داده به ویکی‌کتاب

ویرایش

در فاز دوم توسعه ویکی‌داده، یک پودمان اطلاعات را از جعبه اطلاعات مقاله‌های ویکی‌پدیا به صورت خصوصیت‌هایی به ویکی‌داده منتقل می‌کند.