ویکی‌کتاب:کتاب و خبر/صفحه ی راهنما

ویکی کتاب:کتاب و خبر چیست؟ ویرایش

این صفحه برای نوشتن خبرهای روزانه اتفاق افتاده در ویکی کتاب است.

پیرامون چه چیزهایی می توان درویکی کتاب:کتاب و خبر نوشت؟ ویرایش

موارد نوشتن در ویکی کتاب:کتاب و خبر

خبرهای روزانه اتفاق افتاده روزانه در ویکی کتاب مانند
  • کتاب های تازه منتشر و ساخته شده در ویکی کتاب
  • اتفاق های مهمی که در ویکی کتاب افتاده است مانند مدیریت یک فرد
  • اتفاق های پربحث در ویکی کتاب
  • نکته:هنگام نوشتن متن خبر حتماً متن خود را امضا کنید و کمی هم در مورد خبر خود توضیح دهید.

پیرامون چه چیزهایی نمی‌توان درویکی کتاب:کتاب و خبر نوشت؟ ویرایش

  • ورود یک کاربر به ویکی‌کتاب
  • مطالب کم اهمیت
  • مطالب خلاف متن پیرامون چه چیزهایی می‌توان در ویکی‌کتاب:کتاب و خبر نوشت؟

چه چیزهایی هنگام نوشتن در ویکی کتاب:کتاب و خبر رعایت کرد؟ ویرایش

  • ادب و نزاکت هنگام نوشتن از موارد بسیار مهم در هنگام نوشتن است.

آیا می توان این متن راهنما را ویرایش کرد؟ ویرایش

خواهشمندم قبل از ویرایش متن راهنمادر صفحه بحث کاربر:دوستی بزرگ مشورت کنید و بگویید می خواهید چه چیزی بنویسید.

فرق ویکی‌کتاب:کتاب و خبر با رویدادهای کنونی چیست؟ ویرایش

در رویدادهای کنونی تنها اتفاق‌های مهمی که در ویکی‌کتاب رخ می‌دهد را می‌توان نوشت اما در ویکی‌کتاب:کتاب و خبر، خبرهای روزانه اتفاق افتاده در ویکی‌کتاب، کتاب‌های تازه منتشر و ساخته شده در ویکی‌کتاب، اتفاق‌های مهمی که در ویکی‌کتاب افتاده است مانند مدیریت یک فرد، اتفاق‌های پربحث در ویکی‌کتاب

چه کسی در ویکی کتاب:کتاب و خبر اختیار تام دارد و می تواند متن ما را حذف کند؟ ویرایش

درصورتی که متن شما مغایر با قوانین فوق باشد کاربر:دوستی بزرگ اختیار تام دارد ومی تواند متن شما را حذف کند.

نمونه ای از نوشتن یک خبر درصفحه ی ویکی‌کتاب:کتاب و خبر ویرایش

۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۵ ویرایش

امروز ویکی کتاب:کتاب و خبرراه افتاد. دوستی بزرگ (بحث) ‏۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC) ویکی کتاب:کتاب و خبر امروز به وسیله کاربر:دوستی بزرگ راه افتاد.پاسخ[پاسخ]


 نکته:متن فوق را حذف نکنید زیرا این متن راهنمایی برای نوشتن در ویکی‌کتاب:کتاب وخبر می باشد.