ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/حالب ها

لوله باریکی که ادرار را از کلیه‌ها به مثانه می‌برد میزنای یا حالِب نام دارد.میزنای در افراد بالغ معمولاً میان ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر درازا دارد.

نگارخانه ویرایش