ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/حلق

حلق، فضای بینابینی میان حفره دهانی و دستگاه‌های تنفس و گوارش می‌باشد.حلق مجرایی عضلانی-غشایی است که یک منطقه ارتباطی بین ناحیهٔ بینی، حنجره و مری تشکیل می‌دهد،حلق شامل سه بخش می باشد .

نگارخانه ویرایش