ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/طحال

طَحال عضوی از دستگاه تورینه‌ای-پوششی است که در افراد بالغ در یک چهارم فوقانی چپ شکم واقع شده‌است.

نگارخانه ویرایش