ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/غدد چربی

غدد چربی پوست و یا غدد سباسه غددی میکروسکوپی در پوست بوده که یک ماده روغنی/مومی به نام سبوم (چربی) تولید می‌کنند. این ماده برای ضدآب کردن پوست و مو پستانداران ترشح می‌شود.

نگارخانه

ویرایش